STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37456 000.00.19.H29-210824-0007 210000649/PCBA-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SAO MAI Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37457 000.00.19.H29-210722-0017 210000175/PCBMB-HCM

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THIẾT BỊ Y TẾ SINH LONG

Còn hiệu lực

37458 000.00.19.H29-210719-0010 210000176/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NAM NGHĨA

Còn hiệu lực

37459 000.00.19.H29-210729-0012 210000177/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHÁNH TRẦN

Còn hiệu lực

37460 000.00.19.H29-210813-0006 210000173/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM AN

Còn hiệu lực