STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37461 000.00.19.H26-201216-0007 200000478/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XNK ĐẠI PHONG

Còn hiệu lực

37462 000.00.19.H26-201126-0013 200000479/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN CẦU TÙNG LINH

Còn hiệu lực

37463 000.00.19.H26-201216-0005 200002234/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ B.D.E Kit tách chiết DNA/RNA tự động AutoXT

Còn hiệu lực

37464 000.00.19.H26-201217-0012 200002235/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HOÀNG MINH Bàn mổ đa năng

Còn hiệu lực

37465 000.00.19.H26-201217-0005 200002236/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THÁI SƠN Miếng bọt biển EnZyme

Còn hiệu lực