STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37461 000.00.31.H36-220418-0001 220000118/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1320

Còn hiệu lực

37462 000.00.31.H36-220422-0001 220000117/PCBMB-LĐ

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG DỤNG CỤ Y TẾ IMR

Còn hiệu lực

37463 000.00.04.G18-220422-0013 220002111/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ SISC VIỆT NAM Bộ xét nghiệm bán định lượng enzyme galactose-1-phosphate uridyl transferase (GALT)

Còn hiệu lực

37464 000.00.16.H05-220422-0001 220000057/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SANTAFA Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

37465 000.00.16.H34-220413-0001 220000013/PCBMB-KY

NHÀ THUỐC QUẢNG THÀNH

Còn hiệu lực