STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37461 000.00.19.H26-220212-0013 220000452/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÁCH THANH Máy đo khúc xạ

Còn hiệu lực

37462 000.00.18.H57-211221-0004 220000074/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC TÂN QUỐC THỊNH

Còn hiệu lực

37463 000.00.19.H26-220214-0009 220000485/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KOREA VIỆT NAM KHẨU TRANG Y TẾ

Còn hiệu lực

37464 000.00.19.H26-220211-0028 220000332/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THT

Còn hiệu lực

37465 000.00.19.H26-220214-0023 220000451/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN NOVAMED VIỆT NAM Máy tạo oxy y tế áp lực cao NOVAO2-H20

Còn hiệu lực