STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37496 000.00.22.H44-220422-0001 220000077/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC MAI HẢI

Còn hiệu lực

37497 000.00.22.H44-220418-0001 220000076/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC LÊ LỢI

Còn hiệu lực

37498 000.00.22.H44-220417-0001 220000075/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 25 - CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực

37499 000.00.22.H44-220416-0003 220000074/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC VINH BỐN - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM ANH QUÂN

Còn hiệu lực

37500 000.00.22.H44-220416-0002 220000073/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 16- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực