STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37496 000.00.19.H26-210622-0010 220000317/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ HOBA

Còn hiệu lực

37497 000.00.22.H44-220215-0001 220000013/PCBMB-PT

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI PHÚ THỌ

Còn hiệu lực

37498 000.00.22.H44-220212-0001 220000012/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BÍCH HẰNG

Còn hiệu lực

37499 000.00.04.G18-220117-0045 220001305/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ ETC Kềm sinh thiết, sử dụng 1 lần

Còn hiệu lực

37500 000.00.22.H44-220213-0001 220000011/PCBMB-PT

NHÀ THUỐC BÍCH HẰNG 2

Còn hiệu lực