STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37496 000.00.17.H09-210806-0001 210000014/PCBMB-BD

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU XUÂN QUỲNH

Còn hiệu lực

37497 000.00.17.H09-210818-0001 210000079/PCBA-BD

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT MỸ PHẨM THIÊN NHIÊN MELY Cồn y tế

Còn hiệu lực

37498 000.00.31.H36-210820-0001 210000005/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 499

Còn hiệu lực

37499 000.00.31.H36-210820-0002 210000006/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 580

Còn hiệu lực

37500 000.00.31.H36-210820-0003 210000007/PCBMB-LĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 631

Còn hiệu lực