STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37506 000.00.19.H29-220217-0001 220000444/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Điện Cực Tim

Còn hiệu lực

37507 000.00.31.H36-220217-0001 220000033/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC CHÂU LOAN 2

Còn hiệu lực

37508 000.00.31.H36-220216-0001 220000032/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC MINH QUÝ 54

Còn hiệu lực

37509 000.00.31.H36-220215-0001 220000031/PCBMB-LĐ

QUẦY THUỐC SỐ 01

Còn hiệu lực

37510 000.00.31.H36-220214-0002 220000030/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC NHÂN HÒA LÂM HÀ 02

Còn hiệu lực