STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37506 000.00.17.H54-210901-0001 210000007/PCBSX-TB

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KOSANHAN Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực

37507 000.00.16.H05-210831-0002 210000066/PCBA-BN

CÔNG TY TNHH MAY MẶC KHUYẾN ANH Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37508 000.00.19.H17-210812-0001 210000019/PCBA-ĐNa

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ Y TẾ THANH LỘC PHÁT Bộ ống môi trường vận chuyển vi rút

Còn hiệu lực

37509 000.00.07.H28-210824-0001 210000003/PCBSX-HB

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU LƯƠNG SƠN Dung dịch nhỏ, xịt vệ sinh tai, mũi, miệng, họng

Còn hiệu lực

37510 000.00.16.H25-210828-0001 210000007/PCBSX-HNa

CÔNG TY TNHH DỆT MAY DƯƠNG NGỌC Bộ trang phục phòng, chống dịch

Còn hiệu lực