STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37506 000.00.19.H29-220410-0003 220000826/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 355

Còn hiệu lực

37507 000.00.19.H29-220412-0032 220000825/PCBMB-HCM

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY – NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 333

Còn hiệu lực

37508 000.00.04.G18-220422-0009 220002108/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Ống nối hỗ trợ ống thông tĩnh mạch

Còn hiệu lực

37509 000.00.16.H40-220419-0002 220000034/PCBMB-NĐ

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN SỐ 2- CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ Y TẾ MINH TÂM

Còn hiệu lực

37510 000.00.16.H40-220415-0001 220000033/PCBMB-NĐ

HỘ KINH DOANH ĐINH VĂN TƯỞNG

Còn hiệu lực