STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37516 000.00.17.H62-201210-0002 200000032/PCBA-VP

Công ty TNHH Lavichem GẠC VÔ TRÙNG TRONG SUỐT

Còn hiệu lực

37517 000.00.16.H23-201128-0001 200000120/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH NAMLEE INTERNATIONAL Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37518 000.00.16.H23-201211-0001 200000057/PCBSX-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK VÀ TM NAM DƯƠNG Khẩu trang y tế (Đơn vị tính: Hộp)

Còn hiệu lực

37519 000.00.19.H26-201106-0008 200002187/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT LONG Họ dụng cụ phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

37520 000.00.19.H29-201210-0009 200002163/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ THIÊN VIỆT Lưỡi đặt nội khí quản dùng một lần

Còn hiệu lực