STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37516 000.00.04.G18-220329-0058 220001908/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Họ thuốc thử xét nghiệm định lượng LDL-Cholesterol

Còn hiệu lực

37517 000.00.18.H20-220401-0003 220000017/PCBMB-ĐT

NHÀ THUỐC NGỌC HẢI 175

Còn hiệu lực

37518 000.00.04.G18-220112-0037 220001906/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH B. BRAUN VIỆT NAM Kẹp cố định hộp sọ

Còn hiệu lực

37519 000.00.19.H26-220404-0074 220001115/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC TRUNG ĐỨC

Còn hiệu lực

37520 000.00.19.H26-220404-0068 220001114/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRẦN THỊ HƯƠNG

Còn hiệu lực