STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37521 000.00.19.H29-201222-0017 200002254/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo loại một phần dành cho trẻ em 818-10

Còn hiệu lực

37522 000.00.19.H29-201224-0002 200002255/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐẠT PHÚ LỢI Bộ chăm sóc hậu môn nhân tạo, túi

Còn hiệu lực

37523 000.00.19.H29-201222-0012 200000355/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH EYE MAKER SERVICE

Còn hiệu lực

37524 000.00.19.H29-201224-0004 200002256/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Ống nghe 3 mặt người lớn trẻ em trẻ sơ sinh và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

37525 000.00.19.H29-201204-0002 200002236/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VINH KHANG Tấm đế cố định tay cầm chữ U - phụ kiện

Còn hiệu lực