STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37531 000.00.19.H26-220419-0004 220001379/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM Kim cánh bướm

Còn hiệu lực

37532 000.00.19.H26-220419-0003 220001378/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM Dây truyền máu

Còn hiệu lực

37533 000.00.19.H26-220420-0001 220001377/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Dây dẫn đường đầu cong

Còn hiệu lực

37534 000.00.19.H26-220416-0018 220001376/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Dây cho ăn

Còn hiệu lực

37535 000.00.19.H26-220416-0023 220001375/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Dây oxy

Còn hiệu lực