STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37531 000.00.19.H29-220124-0016 220000492/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - XUẤT NHẬP KHẨU VIÊN PHÁT Bộ phân phối 2 cổng; Bộ phân phối 3 cổng

Còn hiệu lực

37532 000.00.19.H26-220216-0021 220000502/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Máy đọc (quét) phim phospho

Còn hiệu lực

37533 000.00.19.H29-220219-0007 220000491/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Máy cạo vôi răng và phụ tùng

Còn hiệu lực

37534 000.00.19.H26-220215-0012 220000501/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ VIỆT NHẬT Phim khô y tế

Còn hiệu lực

37535 000.00.19.H29-220217-0036 220000490/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DENTECH Bột cát sử dụng cho máy thổi cát nha khoa

Còn hiệu lực