STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37536 000.00.19.H26-220221-0023 220000480/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SXSP – VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DƯỢC VÀ MỸ PHẨM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37537 000.00.16.H23-220221-0002 220000023/PCBA-HD

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ KINH DOANH DƯỢC - TRƯỜNG CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG HẢI DƯƠNG XỊT HỌNG KEO ONG ROYAL BEE

Còn hiệu lực

37538 000.00.19.H26-220221-0022 220000479/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH SXSP – VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DƯỢC VÀ MỸ PHẨM DUNG DỊCH XỊT HỌNG

Còn hiệu lực

37539 000.00.19.H26-220216-0042 220000441/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HUMA MEDICAL Hoá chất xét nghiệm điện giải

Còn hiệu lực

37540 000.00.04.G18-220216-0002 220001353/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDIGROUP VIỆT NAM Cụm IVD Xét nghiệm đông máu tổng quát: Đo thời gian Thromboplastin hoạt hoá từng phần (APTT)

Còn hiệu lực