STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37536 000.00.19.H26-220420-0018 220001661/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC BẮC HỒNG

Còn hiệu lực

37537 000.00.19.H26-220420-0013 220001385/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ VIỆT NAM Máy kéo giãn cột sống

Còn hiệu lực

37538 000.00.19.H26-220420-0017 220001384/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

37539 000.00.19.H26-220419-0013 220001660/PCBMB-HN

ĐẬU ĐẬU PHARMA

Còn hiệu lực

37540 000.00.19.H26-220325-0030 220001659/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HI-PHARMA

Còn hiệu lực