STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37541 000.00.19.H26-220125-0001 220000497/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Mũi khoan xương

Còn hiệu lực

37542 000.00.04.G18-220221-0022 220001363/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHƯƠNG LINH HỖN DỊCH NHỎ GIỌT COMIL

Còn hiệu lực

37543 000.00.10.H55-220218-0001 220000005/PCBMB-TNg

NHÀ THUỐC HƯNG HẰNG

Còn hiệu lực

37544 000.00.10.H55-220214-0001 220000004/PCBMB-TNg

NT MỎ BẠCH

Còn hiệu lực

37545 000.00.12.H19-220214-0002 220000015/PCBMB-ĐN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 561

Còn hiệu lực