STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37541 000.00.19.H26-220419-0058 220001657/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÀNH DUNG

Còn hiệu lực

37542 000.00.19.H26-220419-0014 220001380/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM Dây truyền dịch

Còn hiệu lực

37543 000.00.19.H26-220419-0004 220001379/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM Kim cánh bướm

Còn hiệu lực

37544 000.00.19.H26-220419-0003 220001378/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN BIOMEDICAL VIỆT NAM Dây truyền máu

Còn hiệu lực

37545 000.00.19.H26-220420-0001 220001377/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ NGHĨA DŨNG Dây dẫn đường đầu cong

Còn hiệu lực