STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37551 000.00.04.G18-220323-0004 220002107/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRỊNH GIA Máy đo độ bão hòa oxy trong máu ngoại vi

Còn hiệu lực

37552 000.00.19.H26-220419-0057 220001331/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT VIỆT THÀNH Bông y tế

Còn hiệu lực

37553 000.00.22.H44-220414-0002 220000071/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC SỐ 39- CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGỌC THIỆN

Còn hiệu lực

37554 000.00.19.H26-220420-0003 220001373/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ GIA VŨ Máy xông mũi họng điện dung

Còn hiệu lực

37555 000.00.19.H26-220420-0005 220001656/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ÁNH TUYẾT

Còn hiệu lực