STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37551 000.00.19.H26-210511-0005 210000606/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM HƯNG Máy đếm tế bào nội mô

Còn hiệu lực

37552 000.00.19.H26-210513-0003 210000607/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA XỊT HỌNG CEPOXINE

Còn hiệu lực

37553 000.00.19.H26-210513-0004 210000608/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN Y SINH ĐẠI XUÂN Kit tách chiết DNA RNA virut

Còn hiệu lực

37554 000.00.19.H26-210514-0008 210000609/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ THĂNG LONG KHẨU TRANG Y TẾ 4 LỚP

Còn hiệu lực

37555 000.00.19.H26-210514-0003 210000610/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KỸ THUẬT HTC Bộ gá dẫn kim sinh thiết dùng 1 lần

Còn hiệu lực