STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37586 000.00.04.G18-210414-00002 21000204/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

37587 000.00.04.G18-210414-00003 21000203/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Thủy tinh thể nhân tạo

Còn hiệu lực

37588 000.00.04.G18-201228-00001 21000202/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Hệ thống chụp cộng hưởng từ 3.0 Tesla và phụ kiện kèm theo

Còn hiệu lực

37589 000.00.04.G18-210504-00001 21000201/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH SYSMEX VIỆT NAM Máy phân tích miễn dịch tự động

Còn hiệu lực

37590 000.00.04.G18-210507-00002 21000200/2021/XNQC-TTBYT

CÔNG TY TNHH JOHNSON & JOHNSON (VIỆT NAM) Băng ghim cho dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi với công nghệ giữ mô bề mặt

Còn hiệu lực