STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37591 000.00.19.H26-220418-0032 220001649/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DÂN KHANG

Còn hiệu lực

37592 000.00.19.H26-220418-0018 220001648/PCBMB-HN

CỬA HÀNG THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ TÂN PHÁT

Còn hiệu lực

37593 000.00.19.H26-220416-0014 220001360/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy xét nghiệm nước tiểu tự động

Còn hiệu lực

37594 000.00.19.H26-220418-0046 220001324/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ CAO - NGÔI SAO XANH Hộp an toàn đựng bơm và kim tiêm đã sử dụng

Còn hiệu lực

37595 000.00.19.H26-220416-0008 220001359/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN Máy phân tích hình thái tế bào kỹ thuật số tự động

Còn hiệu lực