STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37596 000.00.19.H29-220217-0015 220000453/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẨN CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỤY AN Bộ dây chạy thận

Còn hiệu lực

37597 000.00.07.H27-220220-0001 220000006/PCBMB-HT

NHÀ THUỐC QUÝ LINH

Còn hiệu lực

37598 000.00.19.H29-220120-0019 220000359/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Pipet hút mẫu

Còn hiệu lực

37599 000.00.04.G18-220221-0005 220001345/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BIOMÉRIEUX VIỆT NAM Bộ xét nghiệm định tính và bán định lượng Mycoplasma hominis và Ureaplasma spp

Còn hiệu lực

37600 000.00.19.H29-220216-0021 220000452/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH VAVIM Máy phân tích tự động HbA1c

Còn hiệu lực