STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37596 000.00.19.H29-210824-0002 210000653/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC LABONE Tủ thao tác PCR

Còn hiệu lực

37597 000.00.19.H29-210913-0010 210000654/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD Khẩu Trang Y Tế TENAMYD FACE MASK (4 Ply Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

37598 000.00.19.H29-210913-0012 210000655/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TENAMYD Khẩu Trang Y Tế TENAMYD FACE MASK (3 Ply Medical Face Mask)

Còn hiệu lực

37599 000.00.16.H05-210913-0002 210000017/PCBMB-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ VINAPHARM

Còn hiệu lực

37600 000.00.19.H26-210825-0017 210001565/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED Miếng chườm ấm mắt Eyegiene Refill

Còn hiệu lực