STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37611 000.00.19.H26-220401-0012 220001078/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH PHÚC HẠNH NGUYÊN Máy điều trị nội nha Coxo

Còn hiệu lực

37612 000.00.19.H26-220331-0159 220001141/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIÊN TRƯỜNG Thấu kính quan sát dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

37613 000.00.19.H26-220331-0061 220001151/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH TÂM 1

Còn hiệu lực

37614 000.00.19.H26-220401-0044 220001150/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MINH CHÂU 3

Còn hiệu lực

37615 000.00.19.H26-220401-0014 220001149/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC LÊ THỊ SÁU

Còn hiệu lực