STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37616 000.00.04.G18-210713-0008 2100271ĐKLH/BYT-TB-CT

VIỆN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ -TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ LASER Dao mổ Laser

Còn hiệu lực

37617 000.00.04.G18-210205-0006 2100278ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH AEONMED VIỆT NAM Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc

Còn hiệu lực

37618 000.00.04.G18-210703-0004 2100267ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây máy gây mê dùng một lần

Còn hiệu lực

37619 000.00.04.G18-210106-0004 2100268ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

37620 000.00.04.G18-210612-0004 2100248ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH RELIV HEALTHCARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể HIV-1, HIV-2 kháng HIV

Còn hiệu lực