STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37616 000.00.19.H26-220401-0070 220001046/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HỒNG THẢO

Còn hiệu lực

37617 000.00.19.H26-220401-0065 220001045/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIỆN NHÂN

Còn hiệu lực

37618 000.00.19.H26-220401-0058 220001044/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC THÙY DUNG

Còn hiệu lực

37619 000.00.19.H26-220401-0049 220001043/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC BẢO KHÁNH

Còn hiệu lực

37620 000.00.19.H26-220401-0098 220001042/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG ANH

Còn hiệu lực