STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37621 000.00.19.H26-220401-0098 220001042/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG ANH

Còn hiệu lực

37622 000.00.19.H26-220401-0008 220001115/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR Xịt Xoang

Còn hiệu lực

37623 000.00.19.H26-220401-0007 220001114/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM GREEN STAR Dung Dịch Nhỏ Họng

Còn hiệu lực

37624 000.00.19.H26-220401-0027 220001041/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THẢO TOÀN

Còn hiệu lực

37625 000.00.19.H26-220401-0104 220001040/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC 94D TRẦN HƯNG ĐẠO

Còn hiệu lực