STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37626 000.00.19.H26-220420-0017 220001384/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ PHƯƠNG TÂY Hóa chất dùng cho máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

37627 000.00.19.H26-220419-0013 220001660/PCBMB-HN

ĐẬU ĐẬU PHARMA

Còn hiệu lực

37628 000.00.19.H26-220325-0030 220001659/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HI-PHARMA

Còn hiệu lực

37629 000.00.19.H26-220419-0009 220001383/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Máy đo điện tim và phụ kiện

Còn hiệu lực

37630 000.00.19.H26-220419-0007 220001382/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ĐẤT VIỆT Máy phân tích sinh hóa bán tự động và phụ kiện

Còn hiệu lực