STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37631 000.00.18.H20-220421-0001 220000019/PCBMB-ĐT

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 715

Còn hiệu lực

37632 000.00.04.G18-220426-0013 220000016/PTVKT-BYT

NGUYỄN DANH HƯNG

Còn hiệu lực

37633 000.00.04.G18-220427-0008 220002133/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định lượng amylase

Còn hiệu lực

37634 000.00.19.H29-220414-0040 220001364/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC TÍN Bộ dụng cụ phẫu thuật

Còn hiệu lực

37635 000.00.19.H17-220426-0001 220000047/PCBA-ĐNa

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ DANAMECO Mũ phẫu thuật

Còn hiệu lực