STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37646 000.00.19.H26-220215-0018 220000501/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ NAM PHONG Dụng cụ khâu cắt hậu môn trực tràng sử dụng một lần

Còn hiệu lực

37647 000.00.19.H26-220215-0041 220000500/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Chất nhầy dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

37648 000.00.19.H26-220215-0009 220000499/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BẢO KHANH Chất nhuộm bao dùng trong nhãn khoa

Còn hiệu lực

37649 000.00.19.H26-220211-0025 220000337/PCBMB-HN

CHI NHÁNH HÀ NỘI - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI

Còn hiệu lực

37650 000.00.19.H26-220125-0001 220000497/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ VÀ THƯƠNG MẠI HOA CẨM CHƯỚNG Mũi khoan xương

Còn hiệu lực