STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37656 000.00.04.G18-210703-0004 2100267ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY TRANG THIẾT BỊ Y TẾ USM HEALTHCARE Bộ dây máy gây mê dùng một lần

Còn hiệu lực

37657 000.00.04.G18-210106-0004 2100268ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN TANAPHAR Bộ dây truyền dịch

Còn hiệu lực

37658 000.00.04.G18-210612-0004 2100248ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH RELIV HEALTHCARE Khay thử xét nghiệm định tính kháng thể HIV-1, HIV-2 kháng HIV

Còn hiệu lực

37659 000.00.04.G18-210517-0001 2100249ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Bộ xét nghiệm IVD định tính đột biến di truyền gây bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia)

Còn hiệu lực

37660 17005242/ĐKLH-BYT-TB-CT 2100254ĐKLH/BYT-TB-CT

CÔNG TY TNHH SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM Thuốc thử xét nghiệm định tính kháng đông lupus

Còn hiệu lực