STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37656 000.00.19.H26-220215-0003 220000483/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM Dịch nhầy phẫu thuật

Còn hiệu lực

37657 000.00.19.H26-220215-0005 220000482/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM Chất nhuộm bao

Còn hiệu lực

37658 000.00.19.H26-220215-0008 220000481/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ OPTICA VIỆT NAM Dịch nhầy phẫu thuật

Còn hiệu lực

37659 000.00.19.H26-220215-0038 220000480/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÁI HƯNG Máy tạo oxy và phụ kiện

Còn hiệu lực

37660 000.00.19.H26-220210-0030 220000479/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DATREC VIỆT NAM Máy đo nồng độ OXY trong máu SPO2

Còn hiệu lực