STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37666 000.00.48.H41-220220-0006 220000077/PCBMB-NA

QUẦY THUỐC CỦA CTY TNHH CHIẾN THẮNG

Còn hiệu lực

37667 000.00.19.H26-220219-0027 220000328/PCBMB-HN

CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI MINH QUANG

Còn hiệu lực

37668 000.00.48.H41-220219-0004 220000076/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC KHOA HOÀ

Còn hiệu lực

37669 000.00.48.H41-220219-0002 220000075/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC PHẠM THỊ LINH

Còn hiệu lực

37670 000.00.48.H41-220219-0001 220000074/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC KIM THOA

Còn hiệu lực