STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37691 000.00.48.H41-220221-0005 220000068/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN THỦY CẢNH

Còn hiệu lực

37692 000.00.04.G18-220103-0054 220001349/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SIXMURS HTH VIỆT NAM Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

37693 000.00.16.H02-220217-0001 220000004/PCBA-BG

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BAPHARCO Viên XÔNG MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

37694 000.00.04.G18-220221-0008 220001348/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MEDIEXPRESS VIỆT NAM Máy phân tích huyết học

Còn hiệu lực

37695 000.00.19.H29-220218-0007 220000363/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH V2U HEALTHCARE VIỆT NAM Miếng dán điện cực

Còn hiệu lực