STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37696 000.00.19.H29-220110-0030 220000116/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG NGHỆ PHƯƠNG QUANG Bộ dây thở làm ấm dùng 1 lần

Còn hiệu lực

37697 000.00.17.H39-220103-0001 220000001/PCBA-LA

CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ STEVIMED Áo choàng cách ly y tế - Isolation gown

Còn hiệu lực

37698 000.00.19.H26-220111-0043 220000057/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH CHÂU DƯƠNG Máy xông khí dung

Còn hiệu lực

37699 000.00.19.H26-220112-0023 220000004/PCBSX-HN

CÔNG TY TNHH MÁY Y TẾ NAM VIỆT Xe đẩy y tế

Còn hiệu lực

37700 000.00.19.H26-220106-0038 220000056/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIẾT BỊ Y TẾ VTM Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực