STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37701 000.00.04.G18-220111-0057 220000554/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Họ kim sinh thiết tủy xương

Còn hiệu lực

37702 000.00.19.H29-220110-0045 220000046/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ Y TẾ AN LỢI Que chỉ thị sinh học các loại, que chỉ thị hóa học các loại

Còn hiệu lực

37703 000.00.04.G18-220112-0018 220000553/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG Họ kim chọc hút tủy xương

Còn hiệu lực

37704 000.00.04.G18-220111-0047 220000537/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BAXTER VIỆT NAM HEALTHCARE Bộ kết nối máy lọc màng bụng (thẩm phân phúc mạc) tự động

Còn hiệu lực

37705 000.00.04.G18-220104-0039 220000552/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Nhiệt kế đo ở trán cho kết quả tức thì

Còn hiệu lực