STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37701 000.00.04.G18-220421-0099 220002090/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng barbiturates

Còn hiệu lực

37702 000.00.04.G18-220421-0098 220002089/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng amphetamine/methamphetamine

Còn hiệu lực

37703 000.00.04.G18-220421-0097 220002088/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH SIEMENS HEALTHCARE Máy siêu âm chẩn đoán

Còn hiệu lực

37704 000.00.19.H26-220421-0003 220001619/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM SỐ 1 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM

Còn hiệu lực

37705 000.00.19.H26-220421-0002 220001618/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC AN TÂM SỐ 9 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM

Còn hiệu lực