STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37706 000.00.16.H02-220425-0001 220000026/PCBA-BG

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC BMP DUNG DỊCH RỬA VẾT THƯƠNG EXMICROR PLUS

Còn hiệu lực

37707 000.00.16.H05-220412-0001 220000060/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Xịt mũi BYEKUF NGƯỜI LỚN

Còn hiệu lực

37708 000.00.16.H05-220423-0001 220000059/PCBA-BN

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM ÉLOGE FRANCE VIỆT NAM Xịt mũi BYEKUF TRẺ EM

Còn hiệu lực

37709 000.00.10.H55-220425-0001 220000006/PCBA-TNg

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA (Họ) Hộp đựng dụng cụ phẫu thuật Inox

Còn hiệu lực

37710 000.00.10.H55-220422-0001 220000186/PCBMB-TNg

QUẦY THUỐC NGA QUÝ

Còn hiệu lực