STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37711 000.00.04.G18-220103-0033 220000550/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Cụm IVD dấu ấn viêm khớp

Còn hiệu lực

37712 000.00.04.G18-220112-0040 220000549/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BÌNH VIỆT ĐỨC Gel thông niệu đạo

Còn hiệu lực

37713 000.00.19.H29-220111-0049 220000045/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH VIET NAM MEDICAL SERVICES Xịt mũi dạng bột Taffix

Còn hiệu lực

37714 000.00.19.H29-220107-0041 220000044/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37715 000.00.12.H19-220112-0002 220000003/PCBSX-ĐN

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MINH TUYẾT khẩu trang y tế

Còn hiệu lực