STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37716 000.00.19.H29-220104-0007 220000043/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG DƯƠNG Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37717 000.00.04.G18-220110-0051 220000548/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT THIẾT BỊ Y TẾ DOÃN GIA Sông Foley (ống thông đường tiểu)

Còn hiệu lực

37718 000.00.04.G18-220112-0036 220000547/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Hệ thống nội soi mềm đường tiết niệu

Còn hiệu lực

37719 000.00.04.G18-220111-0052 220000546/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH AVANTA DIAGNOSTICS Que thử/ khay thử xét nghiệm định tính Morphine

Còn hiệu lực

37720 000.00.04.G18-220112-0027 220000545/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y HỌC ĐỨC CHI Bộ bơm tiêm sử dụng 1 lần dùng cho máy bơm tiêm điện

Còn hiệu lực