STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37716 000.00.16.H23-220421-0003 220000093/PCBA-HD

CÔNG TY TNHH DV & TM BÌNH AN 86 Cồn y tế 70 độ

Còn hiệu lực

37717 000.00.19.H26-220414-0058 220001333/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH DIO VINA Bộ dụng cụ hỗ trợ dùng trong phẫu thuật Implant

Còn hiệu lực

37718 000.00.19.H26-220407-0031 220001332/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy xét nghiệm nước tiểu

Còn hiệu lực

37719 000.00.19.H26-220412-0054 220001331/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ MDC Máy xét nghiệm huyết học tự động

Còn hiệu lực

37720 000.00.19.H26-220413-0058 220001330/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Bộ giới hạn mức khoan

Còn hiệu lực