STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37726 000.00.19.H29-220102-0026 220000034/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Bình dẫn lưu vết thương kín

Còn hiệu lực

37727 000.00.19.H29-220102-0027 220000033/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống nối dây thở (Catheter mount)

Còn hiệu lực

37728 000.00.19.H29-220102-0003 220000032/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Mặt nạ gây mê số

Còn hiệu lực

37729 000.00.19.H29-220102-0004 220000031/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Mặt nạ xông khí dung kích cỡ

Còn hiệu lực

37730 000.00.19.H29-220102-0005 220000030/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Bộ lọc vi khuẩn/Virus

Còn hiệu lực