STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37726 000.00.04.G18-220421-0107 220002095/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng amphetamine/methamphetamine

Còn hiệu lực

37727 000.00.04.G18-220421-0106 220002094/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng propoxyphene

Còn hiệu lực

37728 000.00.48.H41-220421-0001 220000014/PCBA-NA

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ HENGPOKHAN Xịt khoáng thơm Kochu

Còn hiệu lực

37729 000.00.16.H33-220420-0001 220000024/PCBMB-KG

HỘ KINH DOANH THẢO TÍN

Còn hiệu lực

37730 000.00.04.G18-220421-0102 220002093/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN ABBOTT LABORATORIES GMBH TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Thuốc thử xét nghiệm định tính và bán định lượng phencyclidine

Còn hiệu lực