STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37741 000.00.19.H29-220102-0007 220000010/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống thông tiểu

Còn hiệu lực

37742 000.00.19.H29-220102-0013 220000009/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Ống nối dây thở (Catheter mount)

Còn hiệu lực

37743 000.00.04.G18-220105-0034 220000212/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ PERFECT VIỆT NAM Bộ dây kim cong cánh bướm

Còn hiệu lực

37744 000.00.04.G18-220105-0039 220000211/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ THÁI PHÚ Ống thông tĩnh mạch

Còn hiệu lực

37745 000.00.04.G18-220105-0035 220000210/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAIA VINA Kính áp tròng cận thị

Còn hiệu lực