STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37741 000.00.04.G18-220323-0018 220001882/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ - DỤNG CỤ Y KHOA TÂN MAI THÀNH Máy trị liệu bằng dòng giao thoa

Còn hiệu lực

37742 000.00.04.G18-220403-0005 220001881/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH STRAUMANN INDOCHINA Mũi Khoan Nha Khoa

Còn hiệu lực

37743 000.00.19.H26-220403-0027 220001073/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC MINH HẢI

Còn hiệu lực

37744 000.00.19.H26-220403-0019 220001072/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC QUANG KHẢI

Còn hiệu lực

37745 000.00.16.H60-220403-0001 220000024/PCBMB-TQ

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HƯƠNG HƯNG

Còn hiệu lực