STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37746 000.00.19.H29-220418-0040 220001304/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TOÀN KHANG Kẹp khâu da dùng 1 lần

Còn hiệu lực

37747 000.00.19.H29-220418-0019 220001303/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ PHƯƠNG NAM Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Còn hiệu lực

37748 000.00.19.H29-220415-0054 220000819/PCBMB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THÀNH PHÁT

Còn hiệu lực

37749 000.00.19.H29-220418-0006 220000036/PCBSX-HCM

CÔNG TY TNHH TM HOÀNG NGHĨA Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37750 000.00.19.H29-220418-0033 220001302/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THẠCH PHÁT Thiết bị làm ấm khối hồng cầu và xả đông huyết tương

Còn hiệu lực