STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37746 000.00.04.G18-220104-0096 220000209/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA NQ MÁY ĐO THÍNH LỰC

Còn hiệu lực

37747 000.00.04.G18-211230-0005 220000208/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Bộ bơm thân đốt sống có bóng nong

Còn hiệu lực

37748 000.00.04.G18-211230-0010 220000207/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Bộ bơm thân đốt sống có bóng nong

Còn hiệu lực

37749 000.00.04.G18-211229-0018 220000206/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ B.M.S Bộ bơm thân đốt sống có bóng nong

Còn hiệu lực

37750 000.00.04.G18-220105-0032 220000205/PCBB-BYT

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ VẠN PHÁT Tủ trữ máu

Còn hiệu lực