STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37751 000.00.19.H29-220418-0032 220001308/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Vòng phẫu thuật Lasik

Còn hiệu lực

37752 000.00.19.H29-220418-0031 220001307/PCBB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Gạc PVA dùng hỗ trợ phẫu thuật mắt

Còn hiệu lực

37753 000.00.19.H29-220418-0030 220000892/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Bấc tai

Còn hiệu lực

37754 000.00.19.H29-220418-0028 220000891/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Miếng cầm máu lỗ tai

Còn hiệu lực

37755 000.00.19.H29-220418-0026 220000890/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HASUKITO Miếng cầm máu mũi

Còn hiệu lực