STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37751 000.00.04.G18-220105-0029 220000204/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH IMEDI VIỆT NAM Kính áp tròng cận thị

Còn hiệu lực

37752 000.00.04.G18-220105-0028 220000203/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THĂNG LONG QUỐC TẾ Thiết Bị Cắt Bao Quy Đầu II

Còn hiệu lực

37753 000.00.19.H29-220104-0001 220000006/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ SUYANG Khẩu trang y tế SNG

Còn hiệu lực

37754 000.00.16.H02-220105-0001 220000001/PCBMB-BG

NHÀ THUỐC TUẤN MINH

Còn hiệu lực

37755 000.00.04.G18-211229-0014 220000202/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH NIPRO SALES VIỆT NAM Đầu kim dùng với bút tiêm Insulin

Còn hiệu lực