STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37761 000.00.19.H26-220331-0060 220000997/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC SÔNG CHÂU

Còn hiệu lực

37762 000.00.19.H26-220331-0087 220000996/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HƯƠNG THAO

Còn hiệu lực

37763 000.00.19.H26-220331-0073 220000995/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC ĐỨC THÀNH

Còn hiệu lực

37764 000.00.19.H26-220331-0092 220000994/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TRUNG KIÊN

Còn hiệu lực

37765 000.00.19.H26-220331-0064 220000993/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC HOÀNG HẢI

Còn hiệu lực