STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37761 000.00.04.G18-220110-0049 220000443/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Dây dẫn dùng can thiệp mạch máu ngoại biên

Còn hiệu lực

37762 000.00.04.G18-220104-0040 220000442/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy xông khí dung nén khí

Còn hiệu lực

37763 000.00.19.H26-220106-0015 220000001/PCBMB-BV

CÔNG TY TNHH THÔNG TIN KỸ THUẬT MINH ANH

Còn hiệu lực

37764 000.00.04.G18-220104-0034 220000441/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy xông khí dung siêu âm

Còn hiệu lực

37765 000.00.04.G18-220104-0029 220000440/PCBB-BYT

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Máy đo huyết áp bắp tay tự động

Còn hiệu lực