STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37771 000.00.18.H57-211206-0007 220000006/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC MINH NHƯ

Còn hiệu lực

37772 000.00.18.H57-211207-0001 220000007/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC NA UY

Còn hiệu lực

37773 000.00.18.H57-211207-0005 220000008/PCBMB-TTH

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HỒNG LAN

Còn hiệu lực

37774 000.00.18.H57-211212-0002 220000009/PCBMB-TTH

NHÀ THUỐC NHẬT NAM

Còn hiệu lực

37775 000.00.18.H57-211214-0001 220000010/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - NHÀ THUỐC LONG CHÂU 431

Còn hiệu lực