STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37771 000.00.19.H17-220331-0003 220000179/PCBMB-ĐNa

HỘ KINH DOANH VIỆT NHẬT

Còn hiệu lực

37772 000.00.19.H26-220331-0148 220001042/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

37773 000.00.19.H17-220331-0005 220000178/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC KHÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

37774 000.00.19.H17-220331-0010 220000176/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

37775 000.00.19.H17-220331-0009 220000175/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HUYỀN TRANG

Còn hiệu lực