STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37781 000.00.19.H29-220126-0016 220000447/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH IDS MEDICAL SYSTEMS VIỆT NAM Bộ bơm bóng áp lực cao dùng trong can thiệp mạch máu

Còn hiệu lực

37782 000.00.19.H29-220217-0002 220000446/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Máy Đo đường huyết cá nhân

Còn hiệu lực

37783 000.00.19.H29-220217-0014 220000445/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Que thử dùng cho máy Đo đường huyết cá nhân

Còn hiệu lực

37784 000.00.19.H29-220217-0001 220000444/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM Điện Cực Tim

Còn hiệu lực

37785 000.00.31.H36-220217-0001 220000033/PCBMB-LĐ

NHÀ THUỐC CHÂU LOAN 2

Còn hiệu lực