STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37796 000.00.16.H05-220404-0002 220000024/PCBSX-BN

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DŨNG TUYỂN Khẩu trang y tế

Còn hiệu lực

37797 000.00.17.H62-220331-0001 220000015/PCBA-VP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC Nước muối sinh lý Vinphaco

Còn hiệu lực

37798 000.00.17.H62-220329-0003 220000052/PCBMB-VP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1226

Còn hiệu lực

37799 000.00.17.H62-220329-0002 220000051/PCBMB-VP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1235

Còn hiệu lực

37800 000.00.17.H62-220329-0001 220000050/PCBMB-VP

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 1327

Còn hiệu lực