STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37796 000.00.19.H26-220211-0015 220000393/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH SÁNG TẠO QUỐC TẾ LOTUS Bơm kim tiêm insulin

Còn hiệu lực

37797 000.00.19.H26-220213-0002 220000392/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ASTERA VIỆT NAM Gel phòng ngừa và điều trị tổn thương da do xạ trị

Còn hiệu lực

37798 000.00.19.H26-220215-0006 220000391/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ MẠNH CƯỜNG Chỉ co nướu, cầm máu

Còn hiệu lực

37799 000.00.04.G18-220216-0062 220001303/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH MEDTRONIC VIỆT NAM Bộ thu phát dữ liệu đường huyết liên tục

Còn hiệu lực

37800 000.00.17.H53-220209-0002 220000013/PCBMB-TN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- NHÀ THUỐC LONG CHÂU 508

Còn hiệu lực