STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37801 000.00.19.H29-220323-0057 220001288/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Hệ thống máy siêu âm lòng mạch

Còn hiệu lực

37802 000.00.19.H29-220323-0053 220001287/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Ống thông dùng trong can thiệp tim mạch

Còn hiệu lực

37803 000.00.19.H29-220323-0056 220001286/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ dụng cụ hỗ trợ đặt giá đỡ mạch

Còn hiệu lực

37804 000.00.19.H29-220323-0050 220001285/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH BOSTON SCIENTIFIC VIỆT NAM Bộ xâm nhập thận qua da

Còn hiệu lực

37805 000.00.19.H29-220414-0033 220001284/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ PHÚ MỸ Que thử/ Khay thử xét nghiệm chất gây nghiện trong mẫu nước tiểu

Còn hiệu lực