STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37816 000.00.19.H29-220215-0013 220000435/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ Y TẾ TAKENKO Ống hút đàm kín

Còn hiệu lực

37817 000.00.19.H29-220214-0016 220000305/PCBMB-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 565

Còn hiệu lực

37818 000.00.19.H26-220216-0027 220000314/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ

Còn hiệu lực

37819 000.00.19.H26-210920-0004 220000313/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM TRƯỜNG AN

Còn hiệu lực

37820 000.00.04.G18-220217-0009 220001299/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM Gel bôi trơn

Còn hiệu lực