STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37826 000.00.19.H29-220216-0011 220000352/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC KHỎE VÀ ĐẸP VIỆT NAM Thiết bị điều trị mụn

Còn hiệu lực

37827 000.00.25.H47-220216-0002 220000005/PCBMB-QNa

NHÀ THUỐC KIM PHƯỢNG

Còn hiệu lực

37828 000.00.19.H29-220215-0002 220000351/PCBA-HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN HOÀNG QUÂN TPQ THẢO DƯỢC NGỪA MỤN-CÔN TRÙNG CẮN BELAR MOS HOÀNG QUÂN

Còn hiệu lực

37829 000.00.17.H58-220108-0001 220000012/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 372

Còn hiệu lực

37830 000.00.17.H58-220115-0001 220000011/PCBMB-TG

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY - NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 954

Còn hiệu lực