STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37826 000.00.19.H29-220330-0042 220000694/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Đèn đội đầu vi phẫu thuật

Còn hiệu lực

37827 000.00.19.H29-220330-0040 220000693/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ kiểm tra tai mũi họng

Còn hiệu lực

37828 000.00.19.H29-220330-0036 220000692/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ kiểm tra đồng tử

Còn hiệu lực

37829 000.00.19.H29-220330-0033 220000691/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ kiểm tra đáy mắt gián tiếp

Còn hiệu lực

37830 000.00.19.H29-220330-0029 220000690/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - Y TẾ ĐỊNH GIANG Dụng cụ kiểm tra đáy mắt trực tiếp

Còn hiệu lực