STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37851 000.00.19.H26-220404-0050 220001130/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THIẾT BỊ Y TẾ EUPHARMA XỊT MŨI HỌNG

Còn hiệu lực

37852 000.00.19.H26-220404-0020 220001129/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KOHINOOR STAR Xịt Xoang

Còn hiệu lực

37853 000.00.19.H26-220331-0116 220001095/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TRÂM PHARMACY

Còn hiệu lực

37854 000.00.19.H26-220404-0021 220001094/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC THANH HÀ

Còn hiệu lực

37855 000.00.19.H26-220402-0018 220001093/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC ĐỨC THẮNG

Còn hiệu lực