STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37856 000.00.19.H26-220331-0148 220001042/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ TRẦN MINH Kim luồn tĩnh mạch

Còn hiệu lực

37857 000.00.19.H17-220331-0005 220000178/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC KHÁNH NGỌC

Còn hiệu lực

37858 000.00.19.H17-220331-0010 220000176/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HẢI PHÒNG

Còn hiệu lực

37859 000.00.19.H17-220331-0009 220000175/PCBMB-ĐNa

NHÀ THUỐC HUYỀN TRANG

Còn hiệu lực

37860 000.00.19.H26-220401-0064 220001035/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC HÀ ANH

Còn hiệu lực