STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37856 000.00.48.H41-220216-0014 220000026/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC QUỲNH PHƯƠNG

Còn hiệu lực

37857 000.00.48.H41-220216-0016 220000003/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Cồn 90 độ

Còn hiệu lực

37858 000.00.48.H41-220216-0013 220000002/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Nước muối sinh lý

Còn hiệu lực

37859 000.00.48.H41-220216-0015 220000001/PCBA-NA

CÔNG TY TNHH NINMED Cồn 70 độ

Còn hiệu lực

37860 000.00.24.H49-220216-0004 220000076/PCBMB-QN

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO TẠI QUẢNG NINH

Còn hiệu lực