STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37861 000.00.19.H26-220330-0016 220001063/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN IDICS Máy xét nghiệm huyết học

Còn hiệu lực

37862 000.00.19.H26-220330-0025 220001127/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VẬT TƯ Y TẾ VIỆT NAM Dung dịch xịt kháng khuẩn

Còn hiệu lực

37863 000.00.16.H25-220328-0001 220000009/PCBMB-HNa

QUẦY THUỐC HUY DŨNG

Còn hiệu lực

37864 000.00.19.H26-220327-0005 220001089/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC TƯ NHÂN THU HƯƠNG +

Còn hiệu lực

37865 000.00.19.H26-220328-0034 220001126/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH B.C.E VIỆT NAM Máy định lượng ADN/ARN thời gian thực ( Máy Realtime PCR)

Còn hiệu lực