STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37861 000.00.24.H49-220216-0002 220000075/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THANH TÂM

Còn hiệu lực

37862 000.00.24.H49-220216-0001 220000074/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HÙNG LOAN

Còn hiệu lực

37863 000.00.24.H49-220215-0002 220000073/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP SỐ 21 - CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NAM VIỆT

Còn hiệu lực

37864 000.00.24.H49-220215-0001 220000072/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC LONG HIỀN

Còn hiệu lực

37865 000.00.24.H49-220214-0002 220000071/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC HƯƠNG GIANG

Còn hiệu lực