STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37866 000.00.24.H49-220214-0001 220000070/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC DOANH NGHIỆP VIỆT DUNG - CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HẠ LONG

Còn hiệu lực

37867 000.00.24.H49-220212-0003 220000069/PCBMB-QN

QUẦY THUỐC TRẦN THỊ MY

Còn hiệu lực

37868 000.00.18.H57-220214-0001 220000073/PCBMB-TTH

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU- ĐỊA ĐIỂM KIMH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 468

Còn hiệu lực

37869 000.00.19.H29-220215-0005 220000432/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MAI PHƯƠNG PHÁT Thiết bị sóng cao tần dùng trong điều trị khối u: máy phát sóng cao tần; kim đốt sóng cao tần/bộ đốt nhiệt (electrode) điều trị khối u gồm kim đốt nhiệt và dây nối.

Còn hiệu lực

37870 000.00.19.H29-220211-0009 220000431/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Thiết bị điều chỉnh áp lực hút âm (Bộ hút dịch sử dụng trong hệ thống khí y tế trung tâm)

Còn hiệu lực