STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37866 000.00.18.H57-220302-0003 220000119/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC THANH THANH

Còn hiệu lực

37867 000.00.18.H57-220302-0001 220000118/PCBMB-TTH

QUẦY THUỐC THU TRANG

Còn hiệu lực

37868 000.00.19.H26-220404-0109 220001102/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THIỆN NHÂN

Còn hiệu lực

37869 000.00.19.H26-220404-0089 220001132/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC QUỐC TẾ HÒA PHÚ DUNG DỊCH XỊT MŨI

Còn hiệu lực

37870 000.00.19.H26-220403-0042 220001101/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC THÁI NGHĨA 1

Còn hiệu lực