STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37871 000.00.19.H29-220211-0006 220000430/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC KỸ THUẬT VIỆT TÂN Bộ đo lưu lượng khí y tế (Cột đo lưu lượng)

Còn hiệu lực

37872 000.00.19.H29-220215-0008 220000429/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Máy đo huyết áp

Còn hiệu lực

37873 000.00.19.H29-220215-0006 220000428/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ PHAN ANH Nhiệt kế hồng ngoại

Còn hiệu lực

37874 000.00.48.H41-220216-0012 220000025/PCBMB-NA

HỘ KINH DOANH HỒ HỮU TIẾN

Còn hiệu lực

37875 000.00.19.H29-210415-0003 220000349/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ THANH NGỌC Phim X-quang nha khoa

Còn hiệu lực