STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37876 000.00.18.H24-220216-0002 220000029/PCBMB-HP

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 83

Còn hiệu lực

37877 000.00.18.H24-220216-0001 220000028/PCBMB-HP

NHÀ THUỐC KIM THOA

Còn hiệu lực

37878 000.00.18.H24-220215-0001 220000003/PCBSX-HP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM LAN Ý Nước muối sinh lý 0,9%

Còn hiệu lực

37879 000.00.18.H24-220214-0001 220000027/PCBMB-HP

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 341

Còn hiệu lực

37880 000.00.19.H26-220215-0039 220000311/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC KHÁNH LINH

Còn hiệu lực