STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37881 000.00.19.H26-220401-0047 220001020/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC LỘC BÌNH

Còn hiệu lực

37882 000.00.19.H26-220401-0040 220001019/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC NGỌC ANH

Còn hiệu lực

37883 000.00.19.H26-220401-0002 220001018/PCBMB-HN

QUẦY THUỐC VỸ THANH

Còn hiệu lực

37884 000.00.19.H26-220331-0177 220001017/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC

Còn hiệu lực

37885 000.00.19.H26-220331-0173 220001016/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC MẪN

Còn hiệu lực