STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37886 000.00.04.G18-220216-0005 220001308/PCBB-BYT

CÔNG TY TNHH ANDAMAN MEDICAL VIỆT NAM Đĩa sứ nha khoa

Còn hiệu lực

37887 000.00.48.H41-220216-0010 220000032/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC BẢO AN

Còn hiệu lực

37888 000.00.48.H41-220212-0012 220000031/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC BẢO NGÂN

Còn hiệu lực

37889 000.00.48.H41-220215-0002 220000030/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC HUỆ NHUNG

Còn hiệu lực

37890 000.00.19.H26-220217-0037 220000320/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG LINH ANH

Còn hiệu lực