STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37891 000.00.12.H19-220331-0001 220000045/PCBMB-ĐN

NHÀ THUỐC NGUYỄN HAI

Còn hiệu lực

37892 000.00.22.H44-220331-0002 220000048/PCBMB-PT

QUẦY THUỐC TRANG VƯƠNG

Còn hiệu lực

37893 000.00.19.H26-220330-0041 220001013/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH YTP VIỆT NAM

Còn hiệu lực

37894 000.00.19.H26-220329-0018 220001041/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN QUỐC TẾ TRƯỜNG THÀNH Nẹp mũi chỉnh hình dùng 1 lần

Còn hiệu lực

37895 000.00.19.H26-220330-0012 220001109/PCBA-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO ABIPHA Xịt ngừa sâu răng EUNANOKID Yulko

Còn hiệu lực