STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37891 000.00.48.H41-220216-0005 220000017/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TOÀN NHUNG 3

Còn hiệu lực

37892 000.00.48.H41-220216-0004 220000016/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TOÀN NHUNG

Còn hiệu lực

37893 000.00.48.H41-220216-0003 220000015/PCBMB-NA

NHÀ THUỐC TOÀN NHUNG 1

Còn hiệu lực

37894 000.00.19.H29-210613-0001 220000345/PCBA-HCM

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VĨNH PHÁT Giường bệnh nhân

Còn hiệu lực

37895 000.00.19.H29-220118-0027 220000421/PCBB-HCM

CÔNG TY TNHH QUỲNH NGHI Kim chọc hút/ Sinh thiết tủy xương

Còn hiệu lực