STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37896 000.00.16.H23-220211-0001 220000020/PCBA-HD

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SYNTECH- NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG XỊT HỌNG POLISZURI NANO

Còn hiệu lực

37897 000.00.16.H23-220210-0003 220000001/PCBMB-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHÀ THUỐC LONG CHÂU 378

Còn hiệu lực

37898 000.00.16.H23-220210-0002 220000019/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA Viên đặt phụ khoa Sạch & Đẹp COLI GYNÉ

Còn hiệu lực

37899 000.00.16.H23-220210-0001 220000018/PCBA-HD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PULIPHA Viên đặt phụ khoa Medgynax

Còn hiệu lực

37900 000.00.24.H49-220212-0007 220000068/PCBMB-QN

NHÀ THUỐC THU THỦY

Còn hiệu lực