STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37906 000.00.19.H26-220308-0033 220000786/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng Fructosamine 2 mức nồng độ

Còn hiệu lực

37907 000.00.19.H26-220308-0012 220000785/PCBB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ GS Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hsCRP 6 mức nồng độ

Còn hiệu lực

37908 000.00.19.H26-220308-0016 220000955/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ DTH Vật liệu nha khoa: cao su lấy dấu răng và vật liệu cách ly nướu

Còn hiệu lực

37909 000.00.19.H26-220307-0005 220000734/PCBMB-HN

NHÀ THUỐC PHẠM HOÀNG THỦY

Còn hiệu lực

37910 000.00.19.H26-220302-0047 220000733/PCBMB-HN

HỘ KINH DOANH CỬA HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ PHONG PHÚ

Còn hiệu lực