STT Mã hồ sơ Số công bố Thông tin hồ sơ Tên doanh nghiệp/Cá nhân Tên TTBYT Trạng thái Văn bản công bố
37911 000.00.19.H26-220307-0052 220000727/PCBMB-HN

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ KHOA HỌC MT

Còn hiệu lực

37912 000.00.19.H26-220307-0057 220000726/PCBMB-HN

CÔNG TY TNHH MÁY VÀ THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP HOÁ CHẤT - MÔI TRƯỜNG MECIE

Còn hiệu lực

37913 000.00.19.H26-220307-0021 220000952/PCBA-HN

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ MIHAFACO DUNG DỊCH VỆ SINH RĂNG MIỆNG

Còn hiệu lực

37914 000.00.19.H26-220307-0042 220000780/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH IVFTECH Kim chọc hút trứng 1 nòng và Kim chọc hút trứng bằng máy

Còn hiệu lực

37915 000.00.19.H26-220304-0035 220000779/PCBB-HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ MINH PHÚ Máy điều trị điện xung

Còn hiệu lực